Automatické vjezdové a parkovací systémy

Náš již vyvinutý parkovací systém je založen na bezkontaktních čipových kartách. V systému je integrována podpora režimů Zákazník, Resident, Zaměstnanec, Hotelový host. V rámci jednoho vjezdového/parkovacího systému lze tyto režimy libovolně kombinovat.
Systém umožňuje ovládat automatické závory, brány, vstupní dveře, atd. Všechny průjezdy vozidel jsou evidovány a archivovány v databázi. Ke každému průjezdu lze uložit digitální záznam z průmyslové kamery a tím mít dokonalý přehled o provozu parkoviště v rámci jediného systému. Platby za parkování lze realizovat obsluhou parkoviště, nebo automatickým pokladním stojanem.

Na rok 2009 připravujeme rozšíření o útržkový systém určený pro zákazníky s velkým počtem průjezdů, kde není vhodné použití dražších bezkontaktních čipových karet.